Рачуноводство хотелских предузећа

Задаци за колоквијум биће из првог, другог и четвртог поглавља уџбеника.

Одговарајуће презентације су у овом фолдеру.