Пословне финансије

О ИСПИТУ

  • Испит ће бити писмени;
  • Садржи 2 есејска питања (2×15 поена);
  • Одговор на само једно питање није довољан за пролазну оцену;
  • Максимум поена које студент може да добије је 30;
  • Минимум је 12 поена (бодова) са структуром 6 бодова из првог и 6 бодова из другог питања.
  • Градиво које се полаже обухвата од 9 закључно са 13 презентацијом.

Градиво за предмет налази се у овом фолдеру.

Крајњи рок за предају семинарских радова из предмета Пословне финансије је 25. април. Неће бити накнадног померања рокова нити ће се радови након тог рока прихватати.