Пословна комуникација

Наставни материјал:

 1. Култура говора
 2. Реторика
 3. Особине доброг говорника
 4. Појам комуникације
 5. Врсте комуникације
 6. Теорије и модели комуницирања
 7. Односи са јавношћу
 8. Харизма и комуникација
 9. Пословна етика
 10. Пословни бонтон
 11. Међукултурна комуникација
 12. Вештина преговарања
 13. Промотивне активности
 14. Кореспонденција
 15. Пропагандна средства