Промоција и продаја у угоститељству

 

 

Материјал за предавања је на фејсбук групи, линк је: https://www.facebook.com/groups/223624656039177