Пословни енглески језик 4

Предавања Михаеле Лазовић

Наставни матријал је у овом фолдеру:

 

 

 


Наставни материјал из школске 2019/2020. године:

13.05.2020. Dragi studenti, Naša poslednja tema za ovaj semestar je Lunch and Dinner iz 12. lekcije. Ciljevi današnjeg predavanja i vežbi su da obradimo tekstove iz 12. lekcije, kao i da usavršimo jezičke kompetencije vezane za restoraterstvo, tačnije za naručivanje hrane i pića u restoranu.
 1. Pročitajte dokument Unit 12. Reading sa sajta neše škole (ili iz virtuelne učionice Google Classroom).
 2. Potom uradite vežbe iz dokumenta Unit 12. Practice sa sajta neše škole (ili iz virtuelne učionice Google Classroom Business English 4).
 3. U tome će vam pomoći i sledeći video zapisi:
https://www.youtube.com/watch?v=Ub0rlSRlHbo https://www.youtube.com/watch?v=I6lArkT15l8
 1. Za kraj uradite vežbu iz dokumenta Practice 2. A Dialogue at a Restaurant
 2. U tome će vam pomoći gradivo u dokumentu: Unit 12. Useful Vocabulary sa sajta neše škole (ili iz virtuelne učionice Google Classroom Business English 4).
Još mnogi multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju kao i dodatne interaktivne vežbe vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 4, za koju ste svi dobili pristupni kod preko mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com Nadam se da ste svi dobro i da se uskoro vidimo u našoj školi. Puno vas pozdravljam. dr Mihaela Lazović
06.05.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja i vežbi je da usavršimo jezičke kompetencije vezane za gastronomiju, tačnije za sastavljanje recepata.
 1. Pogledajte moju Power Point prezentaciju sa temom Recipes, koja se nalazi u našoj virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 4. Kao i ostale multimedijale sadržaje vezane za ovu tematiku.
 2. Zatim, pročitajte dokument Unit 11. Language Study sa sajta neše škole (ili iz virtuelne učionice Google Classroom) i pogledajte video zapise za koje sam vam dala linkove u virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 4.
 3. S tim u vezi, pogledajte moje Power Point prezentacije vezane za gramatiku (Grammar) koja nam je važna za savladavanje ovog dela gradiva, ove prezentacije se takođe nalaze u našoj virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 4.
 4. Potom, pročitajte dokument Unit 11. Reading sa sajta neše škole (ili iz virtuelne učionice Google Classroom) i uradite 2 zadatka ja se nalaze na samom početku tog dokumenta, pre samog teksta.
 5. Zatim, uradite vežbe iz dokumenta Unit 11. Practice sa sajta neše škole (ili iz virtuelne učionice Google Classroom Business English 4).
 6. U tome će vam pomoći i sajtovi i još neki video zapisi koje sam postavila u virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 4.
Još mnogi multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju kao i dodatne interaktivne vežbe vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 4, za koju ste svi dobili pristupni kod preko mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com Nadam se da ste svi dobro. Čuvajte se. Puno vas pozdravljam. dr Mihaela Lazović
29.04.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja je da obradimo i naučimo drugi deo vokabulara iz desete lekcije Cooking and Preparing Food, kao i da uradimo vežbe koje se odnose na ovaj deo gradiva.
 1. Pogledajte moju Power Point prezentaciju Cutting, Preparing and Cooking Verbs koju sam ovoga puta postavila na sajt škole.
 2. Potom, na sajtu naše škole pročitajte, dokument Reading. Naučite nove reči uz pomoć multimedijalnih nasatvnih sredstava u našoj virtuelnoj učionici (Google Classroom Business English 4).
 3. Pogledajte video zapise u nošoj virtuelnoj učionici (Google Classroom Business English 4), koji se tiču metoda termičke obrade hrane, a vezani su za tekst iz dokumenta Reading.
 4. Nakon toga, uradite vežbe iz dokumenta pod nazivom Practice.
Svi ostali multimedijalni sadržaji (vidеo zapisi, interaktivni sadržaji), kao i dodatne vežbe za razvijanje jezičke kompetencije vezane za ovu lekciju vas čekaju u virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 4, za koju ste svi dobili pristupni kod preko mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com Nadam se da ste svi dobro. Čuvajte se. Puno vas pozdravljam. dr Mihaela Lazović
22.04.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja je da obradimo vokabular i naučimo iz desete lekcije Cooking and Preparing Food, kao i da uradimo vežbe koje se odnose na ovu tematiku.
 1. Pogledajte moju Power Point prezentaciju Methods of Cooking Food koju sam ovoga puta postavila na sajt škole.
 2. Potom, na sajtu naše škole pročitajte, dokument Cooking and Preparing Food. Naučite nove reči uz pomoć multimedijalnih nasatvnih sredstava u nošoj virtuelnoj učionici (Google Classroom Business English 4).
 3. Nakon toga, u istom dokumentu uradite vežbe.
Svi ostali multimedijalni sadržaji (vidoe zapisi, interaktivni sadržaji), kao i dodatne vežbe za razvijanje jezike kompetencije vezane za ovu lekciju vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 4, za koju ste svi dobili pristupni kod preko mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com Nadam se da ste svi dobro. Čuvajte se. Puno vas pozdravljam. dr Mihaela Lazović
15.04.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja je da obradimo vokabular i naučimo uz devete lekcije, kao i da uradimo vežbe koje se odnose na ovu tematiku.
 1. Pogledajte moju Power Point prezentaciju Kitchen Utensils koja se nalazi u našoj već oprobanoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 4.
 2. Potom, na sajtu naše škole pročitajte, dokument Kitchen Utensils. Reading. Naučite nove reči uz pomoć multimedijalnih nasatvnih sredstava u nošoj virtuelnoj učionici (Google Classroom Business English 4).
 3. Nakon toga, na sajtu naše škole, pročitajte i drugi dokument Kitchen Utensils. Practice i uradite vežbe.
Svi multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 4, za koju ste svi dobili pristupni kod preko mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com Nadam se da ste svi dobro. Čuvajte se. Puno vas pozdravljam. dr Mihaela Lazović
08.04.2020. Dragi studenti, ciljevi današnjeg predavanja su da naučimo lekciju o higijeni i bezbednosti hrane.
 1. Na sajtu naše škole, pročitajte dokument pod nazivom Unit 8 Reading. Naučite nove reči uz pomoć multimedijalnih nasatvnih sredstava u nošoj virtuelnoj učionici (Google Classroom Business English 4) i uradite vežbe sve koje slede.
 2. Nakon toga, na sajtu naše škole, pročitajte i drugi dokument Pročitajte tekst i uradite vežbe.
Ostali multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom, za koju ste svi dobili pristupni kod putem mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com dr Mihaela Lazović
01.04.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja je da obradimo dva teksta i naučimo vokabular vezan za zaposlene u kuhinji, kao i da uradimo vežbe koje se odnose na ovu tematiku.
 1. Pogledajte moju Power Point prezentaciju Kitchen Staff koja se nalazi u našoj novoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 4.
 2. Potom, na sajtu naše škole pročitajte, dokument Kitchen Staff. Reading. Naučite nove reči uz pomoć multimedijalnih nasatvnih sredstava u nošoj virtuelnoj učionici (Google Classroom Business English 4) i uradite vežbe koje slede.
 3. Nakon toga, na sajtu naše škole, pročitajte i drugi dokument Kitchen Staff. Reading, part 2. Pročitajte tekst i uradite vežbe.
Svi multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 4, za koju ste svi dobili pristupni kod preko mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com Nadam se da ste svi dobro. Čuvajte se. Puno vas pozdravljam. dr Mihaela Lazović
25.03.2020. Dragi studenti, ciljevi današnjeg predavanja su da naučimo kojim pravilima treba da se vode oni koji sastavljaju jelovnike, kao i da naučimo kako se na engleskom jeziku opisuju srpski specijaliteti.
 1. Pročitajte dokument pod nazivom U6 Truth in Menu Laws, nučite nove reči, a potom pročitajte text i uradite vežbe koje slede posle njega.
 2. Pogledajte Power Point prezentaciju pod nazivom Description of Serbian dishes koju sam priložila.
 3. Pročitajte, uradite i naučite vežbe iz dokumenta U6 Practice.
Ostali multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom, za koju ste svi dobili pristupni kod putem mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com dr Mihaela Lazović
18.03.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja je da naučimo kako se na engleskom jeziku opisuju jela iz jelovnika.
 1. Pogledajte Power Point prezentaciju pod nazivom Description of dishes koju sam priložila.
 2. Pročitajte dokument pod nazivom Language Study. Description of dishes, a potom uradite vežbe.
 3. Pročitajte i naučite oblike glalola u past participu uz pomoć PDF dokumenta pod nazivom Past Participle. Potom rešite ukrštenicu.
Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com dr Mihaela Lazović