Пословни енглески језик 3

Предавања Емилије Липовшек

Материјали са досадашњих предавања су у овом фолдеру.

У истом фолдеру су и испитна питања.