Пословни енглески језик 2

Предавања Михаеле Лазовић

Наставни матријал је у овом фолдеру:

 

 

 

 

Наставни материјал из школске 2019/2020. године:


12.05.2020. Dragi studenti, Današnji zadatak nam je da sastavimo dijalog vezan za naručivanje hrane i pića u restoranu. Pored otga, cilj današnjeg predavanja i vežbi je da još više usavršimo jezičke kompetencije vezane za restoraterstvo, tačnije za naručivanje hrane i pića u restoranu.
 1. Pročitajte dokument Dining Room Dialogues sa sajta neše škole (ili iz virtuelne učionice Google Classroom).
 2. Potom uradite vežbe iz dokumenta Dining Room Dialogues sa sajta neše škole (ili iz virtuelne učionice Google Classroom Business English 2).
 3. U tome će vam pomoći i sledeći video zapisi:
https://www.youtube.com/watch?v=I6lArkT15l8 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=MnA7Hc5dM3U https://www.youtube.com/watch?v=0Q3IvgfzeMM
 1. Za kraj uradite vežbu iz dokumenta Practice.  Možete iskoristiti Template koji sam vam ja dala ili možete sami da smislite neki svoj.
Još mnogi multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju kao i dodatne interaktivne vežbe vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 2, za koju ste svi dobili pristupni kod preko mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com Nadam se da ste svi dobro i da se uskoro vidimo u našoj školi. Puno vas pozdravljam. dr Mihaela Lazović
05.05.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja i vežbi je da usavršimo jezičke kompetencije vezane za restoraterstvo, tačnije za naručivanje hrane i pića u restoranu.
 1. Pogledajte moju Power Point prezentaciju sa temom In a Restaurant, koja se nalazi u našoj virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 2. Kao i ostale multimedijale sadržaje vezane za ovu tematiku.
 2. Zatim, pročitajte dokument Unit 9. Vocabulary sa sajta neše škole (ili iz virtuelne učionice Google Classroom) i pogledajte video zapise za koje sam vam dala linkove u virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 2
 3. Potom uradite vežbe iz dokumenta Unit 9. Practice sa sajta neše škole (ili iz virtuelne učionice Google Classroom Business English 2).
 4. U tome će vam pomoći i sajtovi i još neki video zapisi koje sam postavila u virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 2.
Još mnogi multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju kao i dodatne interaktivne vežbe vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 2, za koju ste svi dobili pristupni kod preko mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com Nadam se da ste svi dobro. Čuvajte se. Puno vas pozdravljam. dr Mihaela Lazović
28.04.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja je da na osnovu onoga što smo naučili tokom prethodne dve nedelje, a u vezi sa jelovnikom, sastavite dva jelovnika: A la carte i Table  d’hˆote. (Vezano za te dve vrse jelovnika, pročitajte tekst koji sam vam postavila na sajt škole pre dve nedelje pod nazivom Unit 8. Menu.)
 1. Pogledajte još jednom sve Power Point prezentacije sa temom Menu, koje se nalaze u našoj virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 2. Kao i ostale multimedijale sadržaje vezane za ovu tematiku.
 2. Zatim, ponovo pročitajte dokument Language Study sa prethodnog predavanja i pogledajte video zapise za koje sam vam dala linkove koji se nalaze u virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 2
 3. Potom pogledajte sledeće video zapise i odlučite se na koji način ćete napraviti jelovnike:
U tome će vam pomoći i sledeći sajtovi: S tim u vezi, dajem vam još neke ideje u prilogu (Menu1, Menu2, Menu3 i Menu4).
 1. Od svih ovih materijala odaberite ono što vam se najviše sviđa ili vam najviše odgovara i napravite dva jelovnika, koristite sve ono što smo naučili na prethodnim predavanjima i vežbama u vezi sa gangovima (starter, appetizer, main course, salad, dessert…), nazivima jela… kratkin opisima jela… To vam se sve nalazi na mojim prezentacijama.
 2. Kada uradite, postavite mi svoje jelovnike u odeljak Vežbe. Unit 8. Menu part 3 u našoj virtuelnoj učionici Google Classroom Business English 2.
Svi ostali multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju kao i dodatne vežbe vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2, za koju ste svi dobili pristupni kod preko mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com Nadam se da ste svi dobro. Čuvajte se. Puno vas pozdravljam. dr Mihaela Lazović
21.04.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja je da nastavimo sa u;enjem vokabulara vezanog za jelovnik, kao i da uradimo vežbe koje se odnose na ovu tematiku.
 1. Pogledajte moju Power Point prezentaciju Menu koja se nalazi u našoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2. Kao i osatle multimedijale sadržaje vezane za ovu lekciju i tematiku.
 2. Zatim, na sajtu naše škole pročitajte, dokument Language Study. Pročitajte tekst, uradite vežbe i naučite reči uz pomoć slika koje sam vam priložila, pogledajte video zapise za koje sam vam dala linkove koji se nalaze u virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2
 3. Potom uradite vežbe u dokumetu pod nazivom Practice1. Kao i dodatne vežbe za usavršavanje jezičkih veština iz virtuelne učionice.
 4. Nakon toga, pročitajte dokument grammar, pogledajte Power Point prezentaciju Grammar. Past Participle koja se nalazi u našoj virtuelnoj učionici. I tek tada uradite vežbe koje se nalaze na kraju dokumenta grammar.
Svi ostali multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju kao i dodatne vežbe vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2, za koju ste svi dobili pristupni kod preko mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com Nadam se da ste svi dobro. Čuvajte se. Puno vas pozdravljam. dr Mihaela Lazović
14.04.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja je da naučimo vokabular vezan za jelovnik, kao i da uradimo vežbe koje se odnose na ovu tematiku.
 1. Pogledajte moju Power Point prezentaciju Menu koja se nalazi u našoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2. Kao i osatle multimedijale sadržeje vezane za ovu lekciju i tematiku.
 2. Zatim, na sajtu naše škole pročitajte, dokument Menu.  Pročitajte tekst, uradite vežbe i naučite reči uz pomoć slika koje sam vam priložila, pogledajte video zapise za koje sam vam dala linkove koji se nalaze u virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2
 3. Potom uradite vežbe u dokumetu pod anzivom Practice.
 4. Za kraj pročitajte dokument Menu 1 i uradite vežbe u nastavku.
Svi ostali multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju kao i dodatne vežbe vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2, za koju ste svi dobili pristupni kod preko mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com Nadam se da ste svi dobro. Čuvajte se. Puno vas pozdravljam. dr Mihaela Lazović
07.04.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja je da naučimo vokabular vezan za doručak, kao i da uradimo vežbe koje se odnose na ovu tematiku.
 1. Pogledajte moju Power Point prezentaciju Breakfast koja se nalazi u našoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2.
 2. Potom, na sajtu naše škole pročitajte, dokument Reading. Pročitajte tekst, uradite vežbe i naučite reči uz pomoć slika koje sam vam priložila, pogledajte video zapise za koje sam vam dala linkove koji se nalaze u virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2.
 3. Nakon toga, na sajtu naše škole, pročitajte i drugi dokument Grammar, koji se odnosi na gramatičku jedinicu vezanu za ovu lekciju. Naučite oblike glagola u Past Participu. A potom uradite gramatičke vežbe koje se nalaze na sajtu, ali i one koje su u virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2.
 4. Na kraju pogledajte i treći dokument koji se zove Dialogues, koji podrazumeva praktičnu upotrebu engleskog jezika u situacijama vezanim za naručivanje doručka. Cilj ovog dela predavanja i vežbi je da sastavimo dijaloge, tako da je potrebno da uradite sve vežbe koje se nalaze na sajtu, ali i one koje su u virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2.
Svi multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2, za koju ste svi dobili pristupni kod preko mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com Nadam se da ste svi dobro. Čuvajte se. Puno vas pozdravljam. dr Mihaela Lazović
31.03.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja je da naučimo vokabular vezan za hranu i obroke, kao i da uradimo vežbe koje se odnose na ovu tematiku.
 1. Pogledajte moju Power Point prezentaciju Food and Meals koja se nalazi u našoj novoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2.
 2. Potom, na sajtu naše škole pročitajte, dokument Food nad Meals. Word Study. Naučite reči uz pomoć slika koje sam vam priložila, pogledajte video zapise za koje san vam dala linkove i uradite vežbe koje slede.
 3. Nakon toga, na sajtu naše škole, pročitajte i drugi dokument Food and Meals. Reading. Pročitajte tekst i uradite vežbe.
Svi multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom Business English 2, za koju ste svi dobili pristupni kod preko mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com Nadam se da ste svi dobro. Čuvajte se. Puno vas pozdravljam. dr Mihaela Lazović
24.03.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja je da naučimo vokabular vezan za začinsko bilje i suve začine, kao i da uradimo vežbe koje se odnose na ovu tematiku.
 1. Pogledajte moju Power Point prezentaciju pod nazivom Herbs and Spices
 2. Pročitajte dokument pod nazivom Virtual Classroom. Herbs and Spices, naučite reči uz pomoć slika koje sam vam priložila, pogledajte video zapise za koje san vam dala linkove i uradite vežbe koje slede.
 1. Potom pročitajte i drugi dokument Herbs and Spices. Part 2, pogledajte video zapise i uradite vežbe.
Ostali multimedijalni sadržaji vezani za ovu lekciju vas čekaju u mojoj virtuelnoj učionici pod nazivom Google Classroom, za koju ste svi dobili pristupni kod putem mejla i putem koje ćemo biti u kontaktu i razmenjivati poruke u okviru cele grupe. Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com dr Mihaela Lazović
17.03.2020. Dragi studenti, cilj današnjeg predavanja je da ponovimo i naučimo vokabular koji smo zajedno prešli na prethodnom predavanju, kao i da pročitamo tekst i uradimo vežbe koje se odnose na njega.
 1. Preuymite i pročitajte dokument pod nazivom Unit 5 Foodstuffs, naučite reči uz pomoć slika koje sam vam priložila (FishVegetablesFruit,Nuts,Herbs,Spices) i uradite vežbe koje slede nakon spiska reči.
 2. Pročitajte i naučite gramatičku jedinicu Plural of Nouns. Potom uradite vežbe iz dokumenta Unit 5 Foodstuffs koje se tiču množine imenica.
 3. Pročitajte tekst iz dokumenta Reading i uradite vežbe koje slede posle teksta.
Za sva vaša pitanja možete me kao i uvek kontaktirati putem elektronske pošte: anglicizmi.lazovic@gmail.com dr Mihaela Lazović