Основи хотелијерства

ПОЕНИ ЗА РАДОВЕ:
Гастрономи
Ресторатери


ИСПИТНА ПИТАЊА

Питања за припрему испита налазе се овде.


Питања за колоквијум

Питања за припрему колоквијума налазе се овде.


Дванаесто предавање

Материјал са дванаестог предавања можете да преузмете овде.


Једанаесто предавање

Материјал са једанаестог предавања можете да преузмете овде.


Десето предавање

Материјал са десетог предавања можете да преузмете овде.


Девето предавање

Материјал са деветог предавања можете да преузмете овде.


Осмо предавање

Материјал са осмог предавања можете да преузмете овде.


Седмо предавање

Материјал са седмог предавања можете да преузмете овде.


Шесто предавање

Материјал са шестог предавања можете да преузмете овде.


Пето предавање

Материјал са петог предавања можете да преузмете овде.


Четврто предавање

Материјал са четвртог предавања можете да преузмете овде.


Треће предавање

Материјал са трећег предавања можете да преузмете овде.


Друго предавање

Материјал са другог предавања можете да преузмете овде.


Прво предавање

Материјал са првог предавања можете да преузмете овде.