Мастер струковне студије

ДРУГИ СЕМЕСТАР – два обавезна и два изборна предмета

Финансијски менаџмент – обавезни предмет

Истраживање тржишта у угоститељству – обавезни предмет

Понашање угоститељског потрошача – изборни предмет

Експериментална и креативна гастрономија – изборни предмет

Сомелијерство са енологијом – изборни предмет

Спа менаџмент – изборни предмет

ПРВИ СЕМЕСТАР – два обавезна и два изборна предмета

Оперативни менаџмент у угоститељству – обавезни предмет

Управљање приходима у угоститељству – обавезни предмет

Иновативно предузетништво у угоститељству – изборни предмет

Управљање сектором соба – изборни предмет

Токсикологија хране – изборни предмет

Анализа података – изборни предмет