Методика наставе стручних предмета

  • Градиво за предмет за наредни период:
  • Наставна технологија (19.3.2020.)
  • Планирање наставног рада (26.3. 2020.)
  • Наставна средства (2.4.2020.)
  • Организациони облици наставе (9.4.2020.)
  • Наставни објекти (16.4.2020.)
  • Оцењивање и други начини провере знања (23. 4.2020.)
  • Карактеристике доброг наставника (30.4.2020.)
  • Анализа наставе (7.5.2020.)
  • Вредновање наставног рада (14.5.2020.)