Методика наставе стручних предмета

Онлајн настава се обавља четвртком од 13:00 преко Зум (Zoom) платформе.

Параметри за укључење:

ID 8637526242
Passcode pf2SY9