Менаџмент догађаја и анимација у хотелијерству

Наставни материјал:

 1. Појам и суштина догађаја
 2. Типологија догађаја
 3. Тржиште догађаја
 4. Туристичка вредност догађаја
 5. Пословни догађаји
 6. Сајмови
 7. Спонзорство
 8. Спортски догађаји
 9. Појам и суштина анимације
 10. Циљеви анимације
 11. Принципи анимације
 12. Подручја анимације
 13. Програмирање анимације
 14. Посао аниматора
 15. Вредновање анимације