ПРЕДМЕТИ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ

Предмети су набројани по називу

Гастрономија 2
Гастрономски производи
Глобализација у хотелијерству 
Информатика у хотелијерству (Х, Р) 
Исхрана 
Кетеринг 
Креативна гастрономија 
Масовна исхрана
Међународни ланци у хотелијерству (предавања) 
Међународни ланци у хотелијерству (вежбе)
Менаџмент квалитета у хотелијерству 
Менаџмент смештаја 
Методика наставе стручних предмета
Немачки језик 2
Немачки језик 4 
Основи гастрономије 
Основи ресторатерства 
Основи хотелијерства 
Организација рада у хотелијерству 
Посластичарство са пекарством 1
Пословна психологија у хотелијерству 
Пословне финансије 
Пословни енглески језик 2 – Јована Николић
Пословни енглески језик 2 – Михаела Лазовић
Пословни енглески језик 2 – Иван Милошевић
Пословни енглески језик 4 – Михаела Лазовић
Пословни енглески језик 4 – Иван Милошевић
Пословни енглески језик 4 – Јована Николић
Предузетнички менаџмент у хотелијерству
Промоција и продаја у угоститељству
Ресторатерство 2
Руски језик 2
Руски језик 4
Санитарна заштита и безбедност хотелијерству
Системи услуживања
Социологија
Француски језик 2
Француски језик 4
Хотелијерство 2
Хотелски маркетинг