Хотелски маркетинг

IХотелско пословање у савременом пословању – оријентација на потрошаче 
II Креирање вредности и сатисфакција потрошача хотелских услуга 
III Управљање маркетингом у хотелском пословању 
IV Хотелско маркетинг окружење 
Маркетинг информациони систем и маркетинг истраживања у хотелијерству 
VI Истраживања потрошача хотелских услуга 
VII Циљни хотелски маркетинг 
VIII Производ-услуга као инструмент хотелског маркетинг микса 
IX Цена као инструмент хотелском маркетинг микса 
Дистрибуција као инструмент хотелског маркетинг микс концепта 
XI Промоција као инструмент хотелског маркетинг микса 
XII Људи (запослени, потрошачи-гости и други стејкхолдери као инструмент хотелског маркетинг микса 
XIII Процеси и појавни облици као инструменти хотелског маркетинг микса 
XIV Електронски маркетинг и нови трендови у савременом хотелском маркетингу 
XVИнтегрисане маркетинг комуникације у хотелском маркетингу