МАТЕРИЈАЛИ СА ПРЕДАВАЊА 

Настава у зимском семестру почела је 2. октобра 2023. а завршава се 12. јануара 2024. 
Овај семестар назива се још и непарни семестар јер се настава изводи за први, трећи и пети семестар.