МАТЕРИЈАЛИ СА ПРЕДАВАЊА 

Настава у летњем семестру почела је 6. фебруара а завршава се 19. маја 2023. 
Овај семестар назива се још и парни семестар јер се настава изводи за други, четврти и шести семестар.